• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

Marijampolės savivaldybės

Sasnavos pagrindinės mokyklos darbuotojų,

dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis

(neatskaičius mokesčių)

Pareigybės
pavadinimas

2020 metai

2021m. I ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis Eur

Mokytojas

28

621,83

23

764,70

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1

-

2

1156,38

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

2

752,48

2

1090,38

Vairuotojas

2

718,00

2

850,00

Valytojas

5

462,2

5

513,6

Kiemsargis

2

227,63

2

240,75

Sargas

4

610,24

4

612,31

Kūrikas

4

728,07

4

977,44


PAMOKŲ LAIKAS

1.   8.30 –  9.15 
2.   9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.25 – 12.10
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05


 

Copyright © 2021. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg