• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

 

Finansinės ataskaitos

  

2021 metų 1 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021 metų 2 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021 metų 3 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021 metų metinis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 


 

 

2020 metų 1 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 metų 2 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 metų 3 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 metų metinis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 


 

 

2019 metų 1 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019 metų 2 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019 metų 3 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019 metų metinis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 


 

 

2018 metų 1 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018 metų 2 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018 metų 3 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018 metų metinis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 


 

 

2017 metų 1 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2017 metų 2 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2017 metų 3 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2017 metų metinis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 


 

 

2016 metų 1 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2016 metų 2 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2016 metų 3 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2016 metų metinis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 


 

 

2015 metų 1 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2015 metų 2 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2015 metų 3 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2015 metų metinis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 


 

 

2014 metų 1 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2014 metų 2 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2014 metų 3 ketvirtis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2014 metų metinis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 


 

 

2013 metų 1 ketvirtis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ

 

2013 metų 2 ketvirtis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ

 

2013 metų 3 ketvirtis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ

 

2013 metų metinis

FINANSINĖS ATASKAITOS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 


 

 

2012 metų 1 ketvirtis

Finansinė  ataskaita

Veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas

4 PRIEDAS

 

2012 metų 2 ketvirtis

Finansinė  ataskaita

Veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas

4 PRIEDAS

 

2012 metų 3 ketvirtis

Finansinė  ataskaita

Veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas

4 PRIEDAS

 

2012 metų metinis

Finansinė  ataskaita

Veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2012 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS


 

2011 metų 1 ketvirtis

 

2011 metų 2 ketvirtis

 

2011 metų metinis

 


PAMOKŲ LAIKAS

1.   8.30 –  9.15 
2.   9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.25 – 12.10
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05


 

Copyright © 2021. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg