• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

 

MOKYKLOJE DIRBANTYS SPECIALISTAI

 

Eil.Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Peda

goginis stažas

Dalykas ir kvalifikacinė kategorija

Įgytas išsilavinimas, specialybė

Klasė/

mokomasis dalykas

1.

Aušra Bradaitytė

1

Specialusis pedagogas (neat.)

Aukštasis universiteti

nis, specialioji pedagogika

-

2.

Indrė Petruškevičienė

6

Vyresnioji socialinė pedagogė

Aukštasis, specialusis pedagogas

Prevencinių programų vykdymas

 

 

 

 

 

 

3.

Neringa Raulinaiteinė

15

Vyresnioji spec.pedagogė-logopedė

Aukštasis, specialioji pedagogika ir logopedija

-

 


PAMOKŲ LAIKAS

1.   8.30 –  9.15 
2.   9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.25 – 12.10
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05


 

Copyright © 2022. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg