• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „NYKŠTUKAI“ DIENOTVARKĖ

7.30 – 8.30 Labas rytas, darželi! Vaikų sutikimas, pokalbiai

8.30 – 8.50 Nykštukų mankšta

8.50 – 9.10 Pasiruošimas pusryčiams

9.10 – 9.40 Pusryčiai

9.40 – 10.30 Ugdomoji veikla: muzika, sportas

10.30 – 11.30 Pasivaikščiojimas lauke, žaidimai

11.30 – 11.45 Pasiruošimas pietums

11.45 – 12.15 Pietūs

12.15 – 15.00 Poilsio metas

15.00 – 15.20 Laipsniškas kėlimasis

15.20 – 15.45 Savarankiška vaikų veikla

15.45 – 16.00 Pasiruošimas vakarienei

16.00 – 16.20 Vakarienė

16.20 – 17.20 Pasivaikščiojimas lauke, žaidimai

17.20 – 17.30 Dalijimasis dienos įspūdžiais

17.30 – 18.00 Vaikų išlydėjimas į namučius


 

DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ:

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijų aprašas

Metodinės rekomendacijos  ikimokyklinio ugdymo programai rengti

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos

Leidinys pedagogams ir tėvams „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“

 

 


PAMOKŲ LAIKAS

1.   8.30 –  9.15 
2.   9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.25 – 12.10
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05


 

Copyright © 2022. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg