• 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

Išvyka į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją

Norėdami susipažinti su miškininko profesija, šių metų balandžio 9 dieną mūsų mokyklos 5-10 klasių mokiniai ir juos lydintys mokytojai vyko į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją, kuri įsikūrusi Girionyse, tarp didžiulių miško plotų.  Dėl šios priežasties joje labai patogu studijuoti: šalia esančiame miške studentai atlieka praktinius darbus.

Atvykusius mus pasitiko du studentai, kurie visą laiką mus lydėjo po kolegiją iš kabineto į kabinetą. Pirmiausia susitikome su kolegijos direktoriumi Albinu Tebėra, kuris labai įdomiai pristatė šią mokymo įstaigą. Sužinojome, kad Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija savo ištakas skaičiuoja nuo 1927 m., kai Alytuje buvo įsteigta aukštesnioji miškininkystės mokykla. Mokykla 1939 m. buvo perkelta į Vilnių, o 1963 m. – į Girionis (Kauno sav.). Sovietmečiu mokykla buvo reorganizuota į Miškų ūkio technikumą, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vėl tapo aukštesniąja mokykla. Ilgą laiką šioje mokykloje mokė vienos specialybės – miško ūkio. 2002 m., mokyklai įgijus naują aukštosios mokyklos statusą, jos veikla labai suintensyvėjo. Pradėjo veikti dar penkios studijų programos: želdynų dizaino (2002), žemėtvarkos (2003), hidrotechnikos (2003), rekreacijos (2006) bei kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo (2007).  Studentų skaičius  nuo 2002 m. padidėjo beveik 4 kartus.

Po direktoriaus pristatymo mes pasidalinome į dvi grupes. Užsukę į hidrotechnikos kabinetą, išklausėme informaciją apie sodų modeliavimą, apželdinimą. Kita mokinių grupė išklausė paskaitėlę apie dirvožemį, kitaip – gruntą, apie jo savybes sugeriant lietaus vandenį. Po šių paskaitų abi grupės susikeitė vietomis.

Antroji ekskursijos dalis buvo įdomesnė, nes visi keliavome į kitą pastatą, kur taip pat pasiskirstėme į dvi grupes: viena grupė pasuko į kabinetą, kuriame atidžiai klausėsi pasakojimo apie dirvožemio atsiradimą, jo gyventojus. Kita grupė ėjo į pratybų aikštelę, kurioje buvo trys skirtingi mokomieji įrengimai. Mus sužavėjo virtualus medžių pjovimo žaidimas-programa, valdoma su dviem vairalazdėm. Mokiniams ypač patiko sumažinta rąstų krovimo mašina, kuria nupjauti rąstai lengvai perkeliami į priekabą, tačiau tam, kad juos tiksliai studentas sukrautų, reikalinga praktika. Mokiniai susižavėję tyrinėjo ir trečiąjį stebuklą – pusę milijono litų kainavusią virtualią medžių pjovimo mašiną, kuriai skirtas atskiras kambarėlis, ekranas su vaizdu ir vairavimo pultai, panašūs į tuos, kurie yra tikroje tokioje mašinoje.

Atsisveikindami su kolegijos šeimininkais, dėkojome jiems už įdomią ekskursiją, už svetingą sutikimą. Grįždami namo, spėliojome, kiek iš mūsų pavilios miškininko profesija.

7 klasės mokinė Agnė Rauluševičiūtė

IMG_7636
IMG_7638
IMG_7640
IMG_7641
IMG_7643
IMG_7645
IMG_7646
IMG_7647
IMG_7648
IMG_7649
IMG_7651
01/11 
start stop bwd fwd


Copyright © 2024. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg