• 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

Tėvelių ir mokinių dėmesiui!

Informacija apie 2015 m. vasaros poilsį Jurgežerių „Gintaro poilsiavietėje“

Marijampolės savivaldybė šiemet dalinai finansuos 125 vaikų vasaros poilsį.

Iš savivaldybės biudžeto dalinai finansuojamas vasaros pilsis ne jaunesniems kaip 7 metų ir ne vyresniems kaip 18 metų:

 1. Turintiems teisę į socialinę paramą mokiniams;
 2. Daugiavaikių (auginančių 3 ir daugiau vaikų) šeimų vaikams.

Prašymai „Dėl vaiko/ų 2015 metų vasaros poilsio dalinai finansuojamo savivaldybės lėšomis skyrimo Jurgežerių „Gintaro poilsiavietėje“ bus priimami ir registruojami 2015 metų balandžio 15-21 dienomis Savivaldybės administracijos gyventojų priimamojo 2-ame langelyje

Asmenys, kurie kreipiasi dėl vaikų vasaros poilsio dalinio finansavimo pateikia šiuos dokumentus:

 1. Visi asmenys – prašymą;
 2. Asmenys, besikreipiantys dėl daugiavaikių šeimų  vaikų vasaros poilsio dalinio finansavimo, pateikia vaikų gimimo liudijimų (pasų) bei tėvų (globėjų, rūpintojų) LR piliečio paso/-ų, asmenų tapatybės kortelių kopijas;
 3. Asmenims, gaunantiems socialinę paramą mokiniams, besikreipiantiems dėl vaikų 2015 metų vasaros poilsio dalinio finansavimo, papildomų dokumentų pateikti nereikia. Šiuo atveju pateikiamas tik prašymas.

Tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikams paskirtą dalinai finansuojamą vasaros poilsį informuos švietimo įstaigos, kuriose vaikai mokosi. Vaikų sąrašas bus skelbiamas Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje, savivaldybės administracijos gyventojų priimamojo 2-ame „langelyje“. Informacija teikiama Savivaldybės administracijos tel.: (8 343) 90 068 ir 90 065.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) iki 2015 m. gegužės 21 dienos turės tiesiogiai sumokėti po 50 eurų už kiekvieno vaiko kelialapį Marijampolės savivaldybės vaikų 2015 metų vasaros poilsį vykdančiai VšĮ „Gintaro poilsiavietė“ (Marijampolė, Vytauto g. 17, 211 kabinete, VšĮ „Gintaro poilsiavietė“ administracijoje), kuri, gavusi tėvų įmoką, išrašys kelialapį.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į soc. pedagogę Indrę Petruškevičienę

Tel.: (8-343) 28 740


Copyright © 2024. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg