• 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

Standartizuoti testai mūsų mokykloje

     Balandžio 19 - gegužės 6 dienomis mūsų mokykloje vyks 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių testavimas panaudojant standartizuotus vertinimo testus, mokiniai (išskyrus antrokus) taip pat pildys klausimynus. Mokymosi pasiekimų vertinimas yra svarbi ugdymo proceso dalis, padedanti užtikrinti ugdymo kokybę. Ankstesnių metų patirtis parodė, jog sukurti diagnostiniai įrankiai (standartizuoti testai) leidžia gana patikimai ir objektyviai įvertinti esminius kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimus.
     Visų minėtų klasių mokiniams atlikus dalykų testus ir užpildžius klausimynus, rezultatai bus suvesti DIVEMO sistemoje ir pasieks Nacionalinį egzaminų centrą, kuris paruoš ataskaitas kiekvienai mokyklai, klasei ir kiekvienam mokiniui. Ataskaitos apie mokinių pasiekimus turėtų pasiekti mokyklą gegužės mėnesį.
     Šiais mokslo metais standartizuotus testus atliks ir antrokai. Antroje klasėje nustačius esmines mokymosi problemas ir atitinkamai koreguojant ugdymo aplinką, turinį, procesą ir pasiekimų vertinimą, ketvirtoje klasėje atliekant standartizuotus testus galima pasiekti aukštesnių rezultatų.
     Kviečiame mokinių tėvelius atvykti į mokyklą atsiimti savo vaiko mokymosi pasiekimų ataskaitą (profilį) bei kartu su mokytojais ir klasės auklėtoja aptarti Jūsų vaiko mokymosi pažangą, numatyti būdus pasiekimams gerinti.

Mokyklos informacija


Copyright © 2024. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg