• 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

Pilietinė iniciatyva ,,Atminties kelias“, skirta Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai paminėti

     Artėjant rugsėjo 23-iajai, Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai, Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas, Tolerancijos ugdymo centrus ir visas švietimo institucijas pakvietė dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“, kuria siekiama aplankyti masines žydų žūties vietas einant pėsčiomis kelią, kuriuo į mirtį buvo varomi nekalti žmonės. Tokių vietų Lietuvoje yra daugiau nei 200.

     Rugsėjo 21-ąją dieną pilietinėje iniciatyvoje ,,Atminties kelias“ dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai kartu su mokytojomis Daiva Trunciene ir Stefanija Navickiene. Holokausto aukų atminimą jie pagerbė Marijampolės žydų masinių žudynių vietoje Šešupės slėnyje buvusio sovietinio karinio dalinio teritorijoje, kur 1941 m. birželio-rugpjūčio mėnesiais buvo nužudyta ir palaidota apie 9000 gyventojų. Kaip ir daugybės kitų tragedijos aukų, jų vardai ir pavardės kelis dešimtmečius buvo ištrintos iš Marijampolės miesto atminties. Dalį kelio eidami pėsčiomis, rankose pagarbiai laikydami atminties simbolius –lauko akmenėlius su jidiš kalba užrašytais nužudytųjų vardais, mokiniai mintimis buvo su tais, kuriuos Antrojo pasaulinio karo metais ištiko tragiškas likimas – Marijampolėje ir artimiausiose apylinkėse gyvenusiais žydais prekybininkais, amatininkais, mokytojais, gydytojais, fotografais, seneliais ir vaikais... Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Stefanijos Navickienės eilėraštis ,,Mes esam tie, kurie kadais gyvenom...“, parašytas vasarą vykusios stažuotės Tarptautinėje Holokausto studijų mokykloje Izraelyje metu, mokiniams priminė, jog nužudyti žmonės buvo ne tik skaičius, tai buvo konkretūs žmonės, kurių svajonėms bei siekiams nebuvo lemta išsipildyti....

     Birželio mėnesį mūsų mokykloje duris atvėrė Tolerancijos ugdymo centras. Artėjant Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai 5-10 klasių mokiniai noriai rinkosi į ,,Tolerancijos mokyklos“ užsiėmimus, kurių metu lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Stefanija Navickienė, šio TUC koordinatorė, jiems papasakojo apie Lietuvoje gyvenusią žydų bendruomenę ir masinį žydų žudymą Antrojo pasaulinio karo metais. Mokiniai sužinojo, kad Marijampolės miesto vystymasis glaudžiai susijęs su Lietuvos žydų kultūra ir jų tragišku likimu, kad 1941-aisias Marijampolės žydų bendruomenė vokiečių okupantų įsakymu buvo brutaliausiu būdu sunaikinta – gražiame Šešupės slėnyje sušaudyta ir užkasta apie 8000 žydų iš artimiausių apylinkių, 200 ligonių iš Kalvarijos psichoneurologinės ligoninės bei apie 1000 kitų tautybių žmonių. ,,Tolerancijos mokykloje“ mokiniai sužinojo, jog žydai turėjo ne tik savo tradicijas ir gyvenimo būdą, bet ir savo kalbą – jidiš. Šia kalba ant lauko akmenėlių mokiniai susikaupę užrašė vardus, kuriuos surado Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus duomenų bazėje www.holocaustnames.lt ir Yad Vashem institucijos Izraelyje internetinio puslapio duomenų bazėje https://yvng.yadvashem.org/ .

     Pagerbę Lietuvos žydų genocido aukų atminimą, užsukome į Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinį muziejų, įsikūrusį Marijampolėje XIX a. statytame name, kuriame 1904-1914 m. gyveno žymus Lietuvos tautinio atgimimo veikėjas, būsimas prezidentas dr. Kazys Grinius su šeima. Muziejaus vadovas Tomas Kukauskas su meile papasakojo apie mūsų kraštietį prezidentą, nuoširdžiai bendraudamas su mokiniais, tikrino jų žinias priversdamas juos prisiminti šią istorinę asmenybę ir jo veiklą. Mokinius ypač domino tai, kad šis prezidentas ir jo žmona Kristina Griniuvienė Vokietijos okupacijos metais savo namuose slėpė Kauno geto kalinį, vieną iš Antifašistinės kovos organizacijos vadų Dmitrijų Gelperną. 2015 metų gruodį Izraelio Jad Vashemo Holokausto memorialiniame muziejuje veikianti visuomeninė komisija abu juos paskelbė Pasaulio Tautų Teisuoliais. Lietuvoje K. Griniaus ir K. Griniuvienės indėlis gelbėjant žydus buvo įvertintas dar 1993 metais, kai jiems suteikti nacionaliniai apdovanojimai – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiai, dabar pagarbiai bylojantys istoriją šiame K. Griniaus memorialiniame muziejuje.

     Tą rugsėjo 21-osios vakarą Sasnavos pagrindinės mokyklos direktorė Asta Giedraitienė, anglų kalbos mokytoja Inga Lastauskienė ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytoja Stefanija Navickienė dar kartą grįžo į Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinį muziejų, kuriame vyko renginys „Personažai byloja istoriją“. Jo metu teatralizuota forma buvo atkartotos A. Vilkutaičio–Keturakio pjesės „Amerika pirtyje“ repeticijos, vykusios Grinių namuose, kurie Kazio ir Joanos Grinių gyvenamuoju laikotarpiu buvo tapę Užnemunės tautinio atgimimo kultūriniu centru, o 1905 m. Grinių dėka Marijampolėje buvo surengtas pirmasis visoje Užnemunėje viešas lietuviškas vakaras. Muziejaus lankytojai ne tik išvydo istorines asmenybes, bet ir pamatė spektaklio „Amerika pirtyje“ ištraukas.

Stefanija Navickienė, TUC koordinatorė,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

grinius0
Grinius1
Grinius2
Grinius4
Grinius5
Grinius6
kelias1
kelias10
kelias11
kelias12
kelias13
kelias14
kelias15
kelias16
kelias2
kelias3
kelias4
kelias5
01/18 
start stop bwd fwd


 

Copyright © 2024. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg