• 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE
EPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS METU

1. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus.

UGDYMOSI VIETA

2. Kiekvienai mokinių klasei paskirtos konkrečios patalpos, kurioje vyks pamokos:

2.1. 5 klasė-geografijos kabinetas ( III aukštas);

2.2. 6 klasė-lietuvių k. (II aukštas) kabinetas;

2.3. 7 klasė- anglų k. (II aukštas) kabinetas;

2.4. 8 klasė- tikybos kabinetas ( II aukštas);

2.5. 10 klasė – matematikos kabinetas (II aukštas).

3. Specializuotuose dalykų kabinetuose vyksta IT, fizikos, chemijos, biologijos, technologijų ir muzikos pamokos.

UGDYTINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokyklos ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai naudojasi tik jiems priskirtomis patalpomis.

5. Pradinių klasių mokiniai naudojasi tik I aukšto patalpomis.

6. 5- 10 klasių mokiniai naudojasi tik II ir III trečio aukšto patalpomis, išskyrus:

6.1. kai reikia nueiti į valgyklą;

6.2. kai reikia nueiti į WC;

6.3. kai reikia nueiti į sporto salę.

7. 5-10 klasių kabinetus ryte atrakina mokytojai, kurie toje klasėje turi pirmas pamokas, po pamokų užrakina klasėse budintys mokinys.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

8. Kai leidžia dalyko turinio ypatumai ir oro sąlygos, lauke organizuojama kuo daugiau įvairių dalykų pamokų.

9. Kai mokiniai pertraukų metu, prieš pamokas ar po jų išeina į parduotuvę, joje jie privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, o grįžę į mokyklą- nusiplauti rankas.

10. Ugdymo proceso metu blogai pasijutę ugdytiniai izoliuojami SUSIRGUSIŲ UGDYTINIŲ IZOLIAVIMO PATALPOJE, kuri numatyta mokyklos muziejuje.

MOKINIŲ MAITINIMAS

11. Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai valgo jiems paskirtose patalpose.

12. Mokyklos valgykloje paskirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti.

13. Iš namų atsineštas maistas valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių.

14. Mokiniams pavalgyti skirtos dvi pietų pertraukos:

14.1. 1-4 klasių mokiniai valgo po 3 pamokų;

14.2. 5-10 klasių mokiniai - po 4 pamokų.

MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma.


 

Copyright © 2024. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg