• 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

METODINĖS GRUPĖS

     Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos dvi Mokyklos metodinės grupės: ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo pedagogų ir pagrindinio ugdymo dalykų mokytojų.

     Metodinių grupių veiklą kuruoja Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

     Metodinės grupės pirmininkas ir sekretorius renkami pirmajame grupės posėdyje dvejiems metams.

     Metodinės grupės posėdį šaukia pirmininkas. Metodinių grupių posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė metodinės grupės narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

     Metodinės grupės:

 • nustato metų veiklos prioritetus ir rengia metodinės grupės metų darbo planą;
 • svarsto ugdymo turinio ir ugdymo organizavimo klausimus, mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus, individualią kiekvieno mokinio pažangą, ūgtį, teikia siūlymus ir rekomendacijas administracijai;
 • inicijuoja naujų mokymo metodų taikymą darbe bei mokomųjų dalykų integravimo ryšius, vykdo gerosios patirties sklaidą;
 • inicijuoja mokinių diagnostinius testus, bandomąsias patikras, analizuoja jų rezultatus, numato rezultatų ir pasiekimų gerinimo strategijas;
 • analizuoja, recenzuoja ir apibendrina mokytojų paruoštas individualiąsias ugdymo programas bei ugdymo priemones, aprobuoja ilgalaikius planus;
 • teikia metodinę pagalbą mažesnę patirtį turintiems specialistams;
 • teikia siūlymus dėl vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo.

 


PAMOKŲ LAIKAS

1.   8.30 –  9.15 
2.   9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.35 – 12.20
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05


Tvarkaraščiai


 

Copyright © 2024. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg