• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

MOKINIŲ TARYBA

     Mokykloje nuolat veikia mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba. Mokinių taryba – demokratiškai išrinkta Mokyklos mokinių savivaldos institucija, kurią vienija bendri tikslai ir noras veikti.

     Mokinių taryba:

 • sudaro veiklos planą mokslo metams;
 • dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • svarsto mokinių teisių mokykloje ir už jos ribų gynimo klausimus;
 • skleidžia iš Mokyklos administracijos gautą mokiniams aktualią informaciją;
 • svarsto tvarkos palaikymo klausimus;
 • .organizuoja informacijos apie savo veiklą sklaidą mokyklos tinklalapyje, informaciniuose stenduose;
 • esant reikalui, svarsto ir teikia rezoliucijas Mokyklos tarybai ir kitoms institucijoms;
 • teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo;
 • inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas;
 • teikia siūlymus dėl vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros;
 • vykdo prevencines programas;
 • deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

 

 

 

 


PAMOKŲ LAIKAS

1.   8.30 –  9.15 
2.   9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.25 – 12.10
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05


 

Copyright © 2022. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg